top of page

Prof.Dr.

Yusuf Vardar

Eserleri

Eserleri

Ders Kitapları

Yabancı Dilde

Kitaplar

Popüler

Kitapları

Türkçe

Bilimsel

Makaleleri

 • 1950:    Memleketimizin Bitki Topluluğunu Tanımaya Gayret Etmeliyiz. Biologi, 1, (1).

 • 1952:    Bitkilerde Uyku Hareketleri. Biologi, 2, (7).

 • 1952:    Basit Bir Klinostat Sahibi Olabiliriz. Biologi, 3, (9).

 • 1955:    Nebat Büyüme Hormonları ve Genel Özellikleri. Biologi, 5, (20).

 • 1955:    Tepe Tomurcuğunun Yan Dalları Üzerindeki Korelatif Ket Vuruculuk Tesiri Hakkında Bir İnceleme. Biologi. 2, (22).

 • 1956:    Ortam Suyuna Tabi Nebat Adaptasyon Tipleri ve Genel Özellikleri. Biologi. 6, (25).

 • 1956:    Çeşitli Gazların Nebatlara Tesiri. Biologi, 6, (25).

 • 1956:    Beynelmilel Tabiatı Koruma Kongresi Hakkında. Biologi, 6, (25).

 • 1956:    Mitokontriumlar ve Enzimatik Faaliyetleri. Biologi, 6, (4).

 • 1957:    Fotosentez Olayının İzahındaki Yeni Görüşlere Kısa Bir Bakış. Biologi, 7, (28).

 • 1957:    Yeni Buluşların Işığı Altında Solunum Olayının Bitkilerdeki  Cereyanı. Biologi, 7, (29).

 • 1957:    Tatbiki Biologi Sahasında Bilimsel Bir Kongrenin Toplanmasındaki Zaruretler. Biologi, 7, (29).

 • 1957:    Bitkilerde Büyüme Hormonlarının Nakli ve Buna Tesir Eden Faktörler. Biologi, 7, (30).

 • 1958:    Termonasti Olayı ve İzahında Son Görüşler. Biologi, 7, (2-3).

 • 1958:    Bitkilerin Yeşil Rengindeki Mucizevi Sır. Yurt Dünya Mecmuası. İst.

 • 1959:    İnsanlığın Bekasında Atom Enerjisinin Hizmeti. Biologi, 8, (4).

 • 1959:    Yeni Bir Nebat Hormonu: Gibberellin. Biologi, 9, (1).

 • 1959:    Bitki Hücresinde Vakuol ve Fizyolojik Özellikleri. Biologi, 9, (3-4)

 • 1959:    Nebatların Musikiden Anladıklarını Biliyor Musunuz? Biologi, 10, (2).

 • 1960:   Asurların Bitkilerde Hormon Fizyolojisine Dair Bildikleri Mühim Hakikat. Biologi, 10, (3).

 • 1960:    Bitkilerde Donmaya Mukavemet ve Olayın Fizyolojik Manası. Diken, 15.

 • 1960:    İzmir Civarında Tesbit Edilen Bir Selaginella Sahası Vesilesiyle. Biologi, 11, (2).

 • 1960:    Memleket Kalkınmasında Biolojinin Önemi. Diken, 14, 5.

 • 1961:    Ziraatte Atom Enerjisi Tatbikatının Ana Hatları. Rektörlük Yayınları, No:1.

 • 1961:    Auxin Tesir Mekanizması İzahındaki Farklı Görüşler. Biologi, 11, (4).

 • 1961:    Fitotronlar ve Türkiye’ de Kurma Lüzumu. Diken, 15, 4.

 • 1961:    Tababette Atom Enerjisi Tatbikatının Ana Hatları. Bornova Veteriner Araştırma Dergisi, 3.

 • 1962:   Fitotronlar (Bioklimatik laboratuvarlar) . Biologi, 12, (1).

 • 1963:   Nebat Yeşilinin Canlılığın Devamında Rolü. Neşter, 22, 6.

 • 1963:    Polen ve Fizyolojik Özellikleri Hakkında Bildiklerimize Kısa Bir Bakış. Ege Üniversitesi Rektörlük Konferansları, 4.

 • 1963:   Almanya Seyahat İntibalarım. Ege Üniversitesi Rektörlük Konferansları, 4.

 • 1963:    Nukleik Asitlerin Biosentezi ve Genetiksel Rolleri. Ege Üniversitesi Rektörlük Konferansları, 5.

 • 1964:   Bitkilerin Kendi Esansları, Acaba Kendilerine Hayati Bir Fayda Sağlar mı? Uyanış, 3, 18.

 • 1964:    Toplumda Gelişen Görüşlere Göre Bioloji Öğretmenin Yönü Ne Olmalıdır? Uyanış, 15, 2.

 • 1964:    Orta Öğretim Biyoloji Öğreniminde Yeni Düşünceler. Türk Biyoloji Dergisi, 14, 3.

 • 1965:    Bugünkü Bilgilerimizin Işığı Altında Hayatın Menşeine Dair Düşünceler. Ege Üniv. Tıp Fak. Mec. 4, 1.

 • 1965:    Elektron Mikroskop Hakkında Genel Bilgiler. Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsü Dergisi, 6, 11.

 • 1965:    Orta Öğretimde Biyoloji Öğreniminin Modernleştirilmesi ile ilgili OECD Toplantısında Beliren Görüşler ve Bu Görüşün Işığı Altında Türkiye’de Alınması Gerekli Tedbirlere Dair Düşünceler. Öğretmen Dünyası Gazetesi.

 • 1965:   Canlılığın Doğuşu. Fen Dergisi, 1, 4.

 • 1965:   Lütfiye Hanım’ ı Anarken. Türk Biyoloji Dergisi. 15, 3-4.

 • 1965:    Bitkilerin Nastik Hareketleri Hakkında Genel Bilgiler. Ege Üniv. Rektörlük Yayınları. No:9.

 • 1966:    Uzay Biyolojisi ve Sorunları. Fen Dergisi, 11, 1.

 • 1966:   Neden Eğitim Fakülteleri? Uyanış.

 • 1966:    Bilim Adamının Yurt İçin Önemi ve Biyoloji Alanında Araştırıcı İhtiyacı. Uyanış. 4, 32.

 • 1968:    Türkiye’de Temel Fen Bilimci İnsan Gücü Eksikliğinin Süratle Giderilmesini Sağlayıcı Tedbirlere İlişkin Rapor. TÜBİTAK BAY Grubu Yayınları, 12.

 • 1968:    Orta Öğretimde Fen Öğretimi Sempozyumuna Dair İzlenimlerim.Türk Biyoloji Dergisi, 18,1.

 • 1968:    Dünyadaki Protein Eksikliğinin Karşılanmasına İlişkin Bilimsel Çabalar ve Türkiye’de Bu Bakımdan Mevcut Bir Potansiyel İmkanına Dair Ön Bilgiler. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi: No:60.  (N. Zeybek ve H. Peşmen ile müşterek).

 • 1968:    Bitkilerde Tatbik Olunan C14 Etiketli Bitki Hormonunun Bitkide Taşınması Esnasında Metabolik Değişimin İzlenmesine Ait Ön Müşahedeler. Isotop Uygulama Sempozyumu. Atom Enerjisi Komisyonu.

 • 1968:    Bitki Fizyolojisi ve Morfolojisinde İzotop Tatbikatının Ortaya Koyduğu İmkanlar. VI. Milli Biyoloji Kongresi Tebliğleri: 405-413.

 • 1969:    Tohum Çimlenme Fizyolojisi ve Önemi. Türk Biyoloji Dergisi, 19, 28-87.  (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1969:    Orta Öğretimde Biyoloji Öğretiminin Geliştirilmesi ve Modernleştirilmesi Nasıl Olmalıdır? TÜBİTAK BAY Grubu Yayınları, 2.

 • 1969:    Ulusal Kalkınmada Üstün Dilimci ve Teknoloğun Rolü. TÜBİTAK Yaz Okulu Konferansları.

 • 1970:    Tabiatı Değerlendirmenin Önemi ve Kum Yığınlarında Kendiliğinden Beliren Vejetasyona Ait Bir Gözlem. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi No: 109.

 • 1970:    Bitki Hormonlarının Bitkide Taşınması Esnasındaki Metabolik Değişmelerin Analizi ile İlgili Bir Araştırma. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi No: 91.

 • 1971:    Dünya Besin Sorunu ve Botanikçilerin Görevi. Türk Biyoloji Dergisi, 22,1-5. (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1972:    Manavgat Şelalesinde Bulunan Bazı Algler. Türk Biyoloji Dergisi, 22, 1-9. (H. Güner ile müşterek).

 • 1972:    Bir Botanik Gezisinin İzlenimleri. Türk Biyoloji Dergisi, 22, 54-59. (S. Oflas, M. Yazgan, Ö. Seçmen ile müşterek).

 • 1973:    Kök ve Kök Sistemlerini İncelemede Kullanılan Metodlar. Türk Biyoloji Dergisi, 23, 1-5.  (H. H. Mert ile müşterek).

 • 1973:    Bitkilerde Fitokrom Sistemi. Türk Biyoloji Dergisi, 23, 47-56. (A. Güven ve M. Ahmed  ile müşterek)

 • 1973:    Akdeniz ve Tropikal Yabani Bitkilerin Ekonomik Değerlendirmesi. Türk Biyoloji  Dergisi, 23, 95-98.  (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1974:    Açık Üniversite Kavramı, İngiltere’deki Model ve Türkiye’deki Uygulama Şartları. Ege Üniv. Matbaası.

 • 1974:    Yüksek Öğretimde Ön Lisans Sorunu. Ege Üniv. Matbaası.

 • 1974:    Mineurope-Yüksek Öğretimle İlgili UNESCO’ca Düzenlenen Avrupa 2. Milli Eğitim Bakanları Toplantısı. Ege Üniv. Matbaası.

 • 1974:    Genel Kapsamlı Milli Kongrelerin Önemi ve Gereği. Biyoloji Dergisi, 24.

 • 1975:    Akdeniz Bitki Fizyologları Toplantısı. Bilim Birlik Basın.

 • 1976:    Doku Kültürleri Metodunun Uygulamada Yarattığı Ekonomik İmkanları. Biyoloji Dergisi, 26.

 • 1976:    Endüstri Üniversite İlişkileri Üzerine. BMC Dünyası.

 • 1977:    Yurdun Endemik Bitki Türlerini Tanıyalım. Doğal Bahçe, 1-1. (G. Oğuz ile müşterek)

 • 1977:    Hür Teşebbüs Açısından Bölgesel Araştırmacı Birimleri Lazım. BMC Dünyası.

 • 1977:    Biyoloji Mühendisliği Öğreniminde Dünya Örnekleri ve Türkiye’deki Yönelimlerle İhtiyaçlar. Biyoloji Dergisi, 27.

 • 1977:    İçtiğimiz Salebi Tanıyor Muyuz? Biologi, 27-1.  (N. Zeybek ve H. Soykan ile müşterek).

 • 1981:    Türkiye’ de Botanik Bilimi. Bilim Teknik, 14.

 • 1983:    Atatürk ve Teknoloji. Atatürkçülük, Gakur Basımevi.

 • 1985:    Tıbbi ve Endüstriyel Bitki Araştırmalarında Beliren Modern Yaklaşımlar. Elazığ Üniversitesi Endüstriyel Bitkiler Semineri.

 • 1986:    Kalkınma ve Biyoloji. 8. Ulusal Türk Biyoloji Kongresi, İzmir.

 • 1987:    Ülke Kalkınması ve Doğal Canlı Kaynaklar. Türkiye Çevre Vakfı, Ankara.

Yabancı Dillerdeki

Makaleleri

 • 1950:    Untersuchungen Über Wasserbewegungen in untergetauhten Pflanzen  (Doktora Tezi).  İst.  Üniv.  Fen  Fak.  Mec. XV, Ser B (1).

 • 1950:    Über die Funktion der Lamina bei der Phototropischen und Geotropischen Reaktion des Tropaeolum -Blattes. İst.  Üniv.  Fen  Fak.  Mec. XV, Ser (4). (L. Brauner’ le müşterek).

 • 1953:    A study of the auxin factor in epinastic and hyponastic movements. (Habilitasyon tezi) İst.  Üniv.  Fen  Fak.  Mec. XVIII, Ser B (3-4).

 • 1955:    The change of plagiotropic position in the peduncles with their age and its relation with IAA.   İst.  Üniv.  Fen  Fak.  Mec.  XX, Ser. B (3).

 • 1955:    A study on the apical bud inhibition upon the lateral branches. İst. Üniv. Fen Fak. Mec. XX, Ser. B (4).

 • 1956:    Sleeping movements of Tropaeolum  leaves. İst.  Üniv.  Fen  Fak. Mec. XXI, Ser. B (3).

 • 1957:    Auxin in relation to the development of epiphyllous buds in Bryophyllum. Φhyton, 8/2, 109-118.  (P. Acarer ile müşterek).

 • 1957:    A study on the effect of illuminating gas on IAA-solution. İst. Üniv. Fen  Fak. Mec. XXII, Ser. B (3).

 • 1958:    Role played by decapitation in growth and differentiation of Lens culinaris roots. Amer. J. Bot. Vol. 45, 714-718.  (B. Tözün ile müşterek).

 • 1959:   L’ intervention du gaz d’eclairage dans La croissance de la coleoptile. İst. Üniv. Fen Fak.  Mec. XXIV, Ser. B (1-2).  (M. Bara ile müşterek).

 • 1959:    Some confirmatory experiments performed with IAA-C14 concerning the effects of TIBA upon auxin transport. İst.  Üniv.  Fen  Fak.  Mec. XXIV, Ser. B (1-2).

 • 1962:   A comparison of the effect of gibberellic acid on photo-and geotropic reactions of the hypocotyl of Helianthus annuus. Φhyton 18 (1) : 33-38.  (J. Krass ile müşterek).

 • 1962:    Some observations on the nucleic acid content in the different buds of etiolated and green Phaseolus plants. Qual.  Plant. et  Mater. Veg.  IX/2.5.

 • 1962:    Some experiments performed with IAA-C14 on the auxin transport in relation to the role of Sodium Glycocholate (Na G). Berichte der Schweizerischen Botanischen Gelleschaft. Vol. 72.  (R. Denizci ile müşterek).

 • 1964:    Experiment with Heliantus annuus hypocotyls on IAA-C14 transport in relation with temperature. Berichte  der  Schweizerischen  Gesellsschaft. Vol. 74.

 • 1965:    Auxin transport experiments in young seedlings. Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi. No:23.

 • 1965:    Transport experiments on Helianthus seedlings performed with IAA-C14: Application in relation to the translocation peculiarities of plant hormones. Isotopes  and  Radiation in  Soil-Plant  Nutrition  Studies.  International Atomic Energy Agency Vienna.

 • 1966:    Does the clinostat exert any effect on basipetal transport of IAA-C14. Isotopes  in  Plant Nutrition and Physology. International Atomic Energy Agency, Vienna.

 • 1967:    Auxin Factor in Apical Dominance. Mat-Natur-Wissenschaftliche Reihe, Heft 4/5.

 • 1968:    The cytonuclear ratio and the modification of the pattern of root cell enlargement. Root Growth. 383. (Edited by J. Whittington).  (B. Cireli  ile müşterek).

 • 1968:    Agents modifying the longitudinal transport of auxin. Transport  of  Plant  Hormones. North Holland, Amsterdam. (Ed. Y. Vardar).

 • 1969:    The cytonuclear ratio to in the changed conditions of lengthening in young roots. Report of  the  Swiss  Botanical  Society, Vol. 79.

 • 1970:    Studies on the metabolic interaction of Triiodobenzoic Acid during the transport of externally applied Indole Acetic Acid. Berichte  der  Schweizerischen  Botanischen Gesellschaft, Vol. 80.

 • 1971:    Water relations of the Myrtus mommunis Seeds. Annual  Science  Congress  of  Swiss Botanical Society. Freiburg. Switzerland. Reprint from Verhandlungen der Schweizerschen Naturforschenden Gesellschaft, 70-75. (M.  Ahmed ile müşterek).

 • 1972:    Auxin Transport and Apical Dominance in Pisum sativum. Proc.  Adv.  St.  Inst. İzmir, (1971), 401-411.  (H.Kaldewey ile müşterek).

 • 1972:    Relative  Transpiration  of  the Old and Young Leaves of Some Macchia Elements. Φhyton (Austria), Vol. 14, 251-262.  (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1972:    Preliminary Results on the Chemical Composition of the Turkish Carob Beans. Qual. Plant.  Mater.  Veg., Vol. XXI, 367-379.  (Ö.  Seçmen  ve  M.  Ahmed  ile  müşterek).

 • 1972:    Distribution and Plasticity of Myrtus communis. Φhyton (Austria), 15, 145-150. (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1973:    Preliminary studies on the fats and fatty acids of Turkish Styrax officinalis. Qual. Plant. Mater.  Veg., Vol. XXII, 145-148.  (S. Oflas ile müşterek).

 • 1973:    The effect of U.V on the tissue sensitivity of endogenous axuinus and IAA transport. Proc.  Res.  Ins.  Pomology. Poland, 245-251.  (Ş. Baltepe ile müşterek)

 • 1973:    Some Ecologial Aspects of Myrtus communis L. Bot. Jahrb. Syst., Vol. 93, 562- 567. (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1974:    Preliminary observations related to the effect of U.V on the formation of anthocyanin. Proc. Of VI Inter. Cong. Photobiology. Bochum. (Ş. Baltepe ile müşterek).

 • 1974:    Distibution and economical prospects of Myrtus communis L. Bitki, 1. 100-107. (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1973:    The effect of brain drain on the economic development of less industrialised countries with particular reference to experience in Turkey. Ege University, Reports.

 • 1974:    Studies in the Turkish Carob. I. A preliminary survey of the growth regulatory substances of the fruit from various types. Bitki. 1, 2, 145-143.  (İ. İlahi ile müşterek).

 • 1974:    Studies in the Turkish Carob. II. The level of growth regulatory substances and the sugar content in different stages of fruit development. Zeit. für Pflanzen. (İ. İlahi ile müşterek).

 • 1974:    Preliminary observations on parasitic fungus  on Ceratonia siliqua L. Bitki, 1, 2, 228-231. (M. Dizbay ile müşterek).

 • 1974:    Studies on the water economy of macchia elements in Turkey. 1. Structural relations of sun and shade leaves of some typical macchia elements. Ber. Deutsch. Bot. Ges. (G. Bütün ile müşterek).

 • 1974:    Chemical Composition of Carob Seed. ΦYTON, 33(1) 63-64.  (M. Ahmed ile müşterek).

 • 1975:    Water Relations of Macchias in Turkey. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 87. (G. Bütün ile müşterek).

 • 1975:    The correlations between the first trifoliate leaves and axillary buds of primary leaves in Phaseolus vulgaris L. Cv. Çalı. Plant Growth Regulators, Proc. I. Int. Symp. Sofia. (A. Güven ile müşterek).

 • 1976:    Some Natural Auxin Type Substances in the Young Fruit of Ceratonia. Planta, 129. (İ. İlahi ile müşterek).

 • 1976:    Field studies of the effects of cement dust on the growth and yield of olive trees in Turkey. Environmental Conservation, 3,117-121.  (K. Sheikh, M.  Öztürk ve  Ö. Seçmen ile müşterek).

 • 1976:    Salinity, osmotic pressure and transpiration relationships of Salicornia. Φhyton (Austria), 18/2-1.  (H. H. Mert ile müşterek).

 • 1976:    Studies in the Turkish carob. VI. Some Auxin-Like Substances. Biologia (Pakistan), 22-2.  (İ. İlahi ile müşterek).

 • 1977:    Studies on the effect of auxin, kinetin applications on the epiphyllous budding. Zeit. für Pflazen physiologie, 84/3.  (M. Yazgan ile müşterek).

 • 1977:    Correlations between the primary leaves and the cotyleodnary axillary buds. Zeit. für Pflanzen physiologie, 81/2.  (A. Güven ile müşterek).

 • 1978:    Some distributional problems and biological characteristics of Ceratonia in Turkey Proc. IV MPP Meet. Portugal. (Ö. Seçmen ve M. Öztürk ile müşterek).

 • 1979:    A proposal for the application of growth regulators in Turkey in relation to agricultural potential. Proc. NATO Sum. Inst. İzmir. (1978).

 • 1980:    Aromatic plants potential, economic importance and the characteristics of the Aegean macchia of Turkey. Proc. Int. Met. Appl. Botany, Parma, İtaly.

bottom of page